Bett med parerstänger

Parerstänger på bett går längs med utsidan av hästens mun och används till hästar som har känsliga mungipor och gärna vill leka med bettet. Dessa bett är oftast raka och de kan vara två- eller tredelade.

Rakt bett med parerstänger

  • HKM Tvådelat Bett Fullcheek Parerstänger 12,5 cm

    HKM Tvådelat Bett Fullcheek Parerstänger 12,5 cm
    Tvådelat bett med lösa ringar och parerstänger. De lösa ringarna ger snabba signaler till hästen vid förhållning och eftergift. Parerstängerna säkerställer att bettet ligger still i munnen på hästen, och ramar in från sidorna. Stängerna skyddar också mungipan från risken att nypas av den lösa ringen. 16 mm tjockt.
  • HKM Tredelat Bett Fullcheek Parerstänger 14,5 cm

    HKM Tredelat Bett Fullcheek Parerstänger 14,5 cm
    Tredelat bett med fasta ringar och parerstänger.  Parerstängerna säkerställer att bettet ligger still i munnen på hästen, och ramar in från sidorna. 16 mm tjockt.

Passa ut bettet med parerstänger

Det är viktigt att passa ut bettet så att parerstängerna ligger tätt intill mungiporna på hästen. Jämfört med exempelvis bett med lösa ringer kommer det behövas ett lite kortare betet.

Vid ett ledande tygeltag kommer parerstängerna att trycka på sidan av hästens mun och det gör den lättare att svänga, men utan att bettringen går in i munnen.