TopHorse

Välkommen till TopHorse!

En sida till för dig som vill se produktnyheter och allmänna nyheter av intresse inom området hästar och ridning. Sajten vänder sig till både ryttare och ägare av hästar. Vi publicerar allt från köpguider till skötseltips för hästägare!

Köpguider för hästägare

Typer av moderna hästar

Av de tamhästar som finns idag kan man dela in de i två huvudgrupper. Man brukar dela in de i lätta och tunga hästar. De lätta hästarna är de som vi använder för att rida och köra med. Det är den absolut största gruppen. Den andra gruppen med tunga hästar är arbetshästar. De används inte i lika stor omfattning idag eftersom de blivit ersatta av traktorer och maskiner.

Man kan också dela in hästarna i fullblod, kallblod och varmblod. Den indelning är lite förvirrande för många men förekommer ofta inom till exempel travsport. Fullblod är till exempel arabhästen och används om hästraser som har en unik renhet i blodslinjen.

De tunga arbetshästarna vi har i Europa är ofta kallblod. Mellan dessa finns då gruppen varmblod, vilket är en blandras mellan fullblod och kallblod i olika proportion. Fysiologiskt har kallbloden kortare, tjockar ben än varmblod i motsvarande mankhöjd.

Historia om hästen och människan

Det finns forskningstecken som visar på att vi människor har domesticerat (gjort tama) hästar kring 5000-6000 år sedan, dvs mot slutet av den yngre stenåldern. Men även före det har vi dragit nytta av hästar i det vilda. Hjordar med vilda hästar har utgjort en bra reserv på mat för nomadiserande folk.

När vi väl lärde oss att tämja hästar har många fördelar utkristalliserat sig. Hästen som transportmedel gav stora fördelar för människan. De blev också ett verktyg för herdar som lättare kunde driva ihop sin flock av får eller annan boskap.

Idag är hästen mestadels ett sällskapsdjur som används för rekreation, som fritidsintresse. Det är få platser på jorden idag där hästen används som arbetshäst.

» Artiklar om hästar, ridning och stall