Regnskållor: Streptotrikos hos häst

Bakterien Dermatophilus congolensis, som orsakar streptotrikos ofta kallat regnskållor hos hästar, trivs i fuktiga miljöer. Mikroskador på hästens hud utgör inkörsportar för infektioner som också kan smitta andra hästar. Snabb åtgärd är avgörande för att förhindra spridning.

Kännetecken på regnskållor

  • Initialt uppstår upphöjningar i huden (papler), som kan utvecklas till varblåsor och så småningom spricka och bilda sårskorpor (krustor).
  • Denna åkomma är vanligast på hästens överdel, men den kan även förekomma på karleder och skenben.
  • Fall av regnskållor är mer frekventa under höst- och vintermånaderna.

Under hästtäcket kan regnskållor utvecklas om det är för fuktigt

Behandling av streptotrikos

Behandlingen av regnskållor hos hästar involverar både direkt omvårdnad av de drabbade områdena och förebyggande åtgärder för att undvika återfall. Här följer en översikt av de vanligaste behandlingsmetoderna:

Rengöring och skötsel av drabbade områden

  • Först och främst bör tjocka skorpor försiktigt tas bort för att tillåta luftning och läkning av huden. Denna process bör utföras varsamt för att inte skada den underliggande huden.
  • Tvätta området med antiseptiska schampon eller lösningar rekommenderade av veterinär. Efter tvättning är det viktigt att området torkas noggrant, då fukt kan förvärra tillståndet.

Skonsam rengöring av hästens hud kan vara en del av behandling vid streptotrikos

Medicinsk behandling

  • Topikala antibiotika: Salvor eller krämer som innehåller antibiotika kan appliceras direkt på de infekterade områdena för att bekämpa bakterien.
  • Systemiska antibiotika: I svårare fall kan oral eller injicerad antibiotika vara nödvändig. Dessa behandlingar ordineras av en veterinär baserat på hästens specifika behov och svårighetsgraden av infektionen.

Förebyggande åtgärder

  • Undvik att utsätta hästen för långvarig fuktighet. Se till att hästens boendemiljö är torr och välventilerad.
  • Regelmässigt underhåll och desinfektion av utrustning som används på hästen, såsom täcken och borstar, är essentiellt för att förhindra återinfektion.
  • Övervaka hästen noggrant för tecken på återfall, särskilt under de fuktiga månaderna.

Vid behandling av regnskållor är det viktigt att vara noggrann och ihärdig, och alltid rådgöra med en veterinär för att säkerställa att behandlingen är lämplig för det specifika fallet.

Hur smittsamt är regnskållor?

Streptotrikos är mycket smittsamt bland hästar, särskilt under förhållanden med hög fuktighet och när flera hästar är nära tillsammans. Bakterien sprids genom direktkontakt med infekterade djur eller indirekt via utrustning som hästtäcken och ryktborstar.

Effektiva karantänåtgärder och regelbunden desinfektion av utrustning är viktiga för att kontrollera utbrott.

Tävling med regnskållor

Hästar med aktiva regnskållor bör inte delta i tävlingar. Dels för att minimera smittspridningen, dels för djurens välbefinnande. För tävlingsdeltagande krävs att hästen är helt återställd, vilket innebär att alla sårskorpor ska ha läkt och huden återgått till normalt skick.

Att klippa en häst med regnskållor

Att klippa en häst som lider av regnskållor kräver försiktighet. Det är viktigt att använda desinfekterade klippmaskiner och undvika att bryta upp sårskorpor, vilket kan förvärra tillståndet och öka risken för ytterligare infektioner.

Om möjligt bör klippning undvikas tills hästen är fullständigt återställd. Om klippning är nödvändig, rekommenderas det att konsultera en veterinär för rådgivning om lämpliga försiktighetsåtgärder.